Biologiskt nedbrytbar plast

En biologiskt nedbrytbar plast, även känd som nedbrytbar plast eller bio-plast, är en typ av plast som kan brytas ned av mikroorganismer i naturen till naturliga ämnen som vatten, koldioxid och biomassa. 

Detta skiljer sig från konventionella plastmaterial som inte bryts ned på samma sätt och kan orsaka miljöskador under en lång tid.

Biologiskt nedbrytbara plaster tillverkas vanligtvis av organiska material som växtbaserade polymerer eller stärkelse. Dessa plaster kan brytas ned genom olika biologiska processer, såsom kompostering eller nedbrytning i jord eller vatten. 

När de utsätts för rätt förhållanden, inklusive fuktighet, värme och närvaron av mikroorganismer, bryts de ner och återvänder till naturens kretslopp.

Denna plasttyp tar ett tydligt  steg mot att minska den negativa miljöpåverkan som konventionella plastmaterial kan ha.