Hitta er väg – välj material

Tillsammans kan vi förvandla era spår och leder till en ännu bättre plats för motion och naturupplevelser!

Fossilfri plast


Tillverkas genom att använda fossilfri olja. Exempel på det kan vara använd frityrolja eller tallolja. 

Läs mer!

Återvunnen plast


Tillverkas av återvunnet plastavfall och minskar mängden plastavfall som hamnar på deponier eller i naturen. 

Läs mer!

Biologiskt nedbrytbar plast


Är som det låter. Det är en plast som kan brytas ner genom naturliga processer och mikroorganismer till ofarliga ämnen som vatten och koldioxid.

Läs mer!