Återvunnen plast

Plast kan nästan alltid återvinnas. Mycket av den plasten som idag produceras slutar sina dagar på deponier eller förbränns i fjärrvärmeverk. I-Track´s produkter av återvunnen plast minskar mängden plastavfall som hamnar på deponier eller i naturen. Ett viktigt steg mot cirkulär ekonomi, minskad miljöpåverkan och ett val som hjälper till att bevara råmaterial och minska energiförbrukningen som krävs för att tillverka ny plast.